Маңызды оқиғалар Заманауи мектепке дейінгі кешен  қандай болуы керек?