Маңызды оқиғалар «Питер КиТ» ХҮІІ халықаралық студенттік кинофестивалі.